ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Hung·er
  • คำอ่านภาษาไทย: ฮุ้ง เง่อ

คำนามแก้ไข

Hunger ชาย

  1. ความหิว