ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Hs

  1. (ธาตุ) สัญลักษณ์ของฮัสเซียม