ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Gram·ma·tik
  • คำอ่านภาษาไทย: กฺรัม มา ติก

คำนามแก้ไข

Grammatik หญิง

  1. ไวยากรณ์