ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Getränk ก. (สัมพันธการก Getränkes หรือ Getränks, พหูพจน์ Getränke)

  1. เครื่องดื่ม

การผันแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

  • Getränk” ในดูเดินออนไลน์ (duden.de)