ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Fac kel
  • คำอ่านภาษาไทย: ฟัค เค็ล

คำนามแก้ไข

Fackel หญิง (พหูพจน์ Fackeln)

  1. คบเพลิง