เปิดเมนูหลัก

ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: Fach mann
  • คำอ่านภาษาไทย: ฟัค มันน

คำนามแก้ไข

Fachmann ชาย (พหูพจน์ Fachmänner)

  1. ผู้ชำนาญพิเศษ