ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

EUR

  1. (มาตรฐานสากล) รหัสเงินตรา ISO 4217 สำหรับ ยูโร