ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Dy

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของดิสโพรเซียม