ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Cs

  1. (ธาตุ) สัญลักษณ์ของซีเซียม