ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

Cl

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของคลอรีน