ภาษาร่วม แก้ไข

สัญลักษณ์ แก้ไข

Cf

  1. (ธาตุเคมี) สัญลักษณ์ของแคลิฟอร์เนียม