ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

Bootes

  1. สัมพันธการกเอกพจน์ของ Boot