ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

 
(1) Zwei Äpfel – แอปเปิ้ลสองลูก

Apfel ช. (สัมพันธการก Apfels, พหูพจน์ Äpfel)

  1. แอปเปิ้ล

การผันแก้ไข