ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

Aisurando

  1. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ アイスランド
  2. การถอดอักษรแบบโรมะจิของ あいすらんど