ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

11th (เปรียบเทียบไม่ได้)

  1. (deprecated use of |lang= parameter) คำย่อของ eleventh.

การใช้แก้ไข

ตัวอักษร "th" โดยปกติจะเขียนเป็นตัวยกดังนี้ 11th