ข้ามภาษาแก้ไข

เครื่องหมายวรรคตอนแก้ไข

...

  1. จุดไข่ปลา 3 จุด เหมือนกับ

ตัวอักษรแก้ไข

ตัวอักษร S ในรหัสมอร์ส

   

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ S (อักษรละติน)
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ С (อักษรซีริลลิก)

ภาษากรีกแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

   

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ Σ
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ EI

ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

   

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาไทยแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

   

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ
  2. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ
  3. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ

ภาษาฮีบรูแก้ไข

ตัวอักษรแก้ไข

   

  1. การแสดงรหัสมอร์สสำหรับ ש