ภาษาเกาหลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

아들 (อาดึล)

  1. ลูกชาย

아들ลูกชาย, ลูกสาว (son(s) and daughter(s))

아들자식(―子息) ลูกชายของฉัน/ผม (my son;my boy)