ภาษาเกาหลีแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง? geot
การแผลงเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (การถอดตัวอักษร)? geos
ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์? kŏt
ระบบเยล? kes
ตัวอย่างเสียง
(file)

รากศัพท์ 1แก้ไข

      
      
 걿     
      
걔 ←→ 게

พยางค์แก้ไข

(ค็อ̂ด)

  1. พยางค์ฮันกึลซึ่งประกอบขึ้นจาก , , และ

รากศัพท์ 2แก้ไข

First attested in the Seokbo sangjeol (釋譜詳節 / 석보상절), 1447, as ภาษาเกาหลีกลาง  (Yale: kes). เทียบกับภาษาญี่ปุ่น (koto, abstract thing), (kusa, sort, kind; cause).

คำนามแก้ไข

(ค็อ̂ด)

  1. สิ่ง; วัตถุ
ลูกคำแก้ไข
  • (geo) (contraction)
  • (ge) (contraction of 것이 (geosi))
  • (geol) (contraction of 것을 (geoseul))
  • (geon) (contraction of 것은 (geoseun))

ดูเพิ่มแก้ไข

  • (got, “place”)
  • (got, “soon, immediately”)
  • (ga, “edge, side”)