ภาษาคำตี้

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

ꩫ︀ိꩫ︀်ႈ (transliteration needed)

  1. ดิน