ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 高麗
(ศัพท์นี้ 高丽 คือรูป ตัวย่อ ของ 高麗)
หมายเหตุ: