ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 骨頭
(ศัพท์นี้ 骨头 คือรูป ตัวย่อ ของ 骨頭)
หมายเหตุ: