ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 顏色
(ศัพท์นี้ 颜色 คือรูป ตัวย่อ ของ 顏色)
หมายเหตุ: