ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 韓國
(ศัพท์นี้ 韩国 คือรูป ตัวย่อ ของ 韓國)
หมายเหตุ: