ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 陽物
(ศัพท์นี้ 阳物 คือรูป ตัวย่อ ของ 陽物)
หมายเหตุ: