ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 運動
(ศัพท์นี้ 运动 คือรูป ตัวย่อ ของ 運動)
หมายเหตุ: