ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 過年
(ศัพท์นี้ 过年 คือรูป ตัวย่อ ของ 過年)
หมายเหตุ: