ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 詞典
(ศัพท์นี้ 词典 คือรูป ตัวย่อ ของ 詞典)
หมายเหตุ: