ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 記得
(ศัพท์นี้ 记得 คือรูป ตัวย่อ ของ 記得)
หมายเหตุ: