ภาษาจีนกลางแก้ไข

词汇 , 詞匯
ตัวย่อและตัวเต็ม
(詞彙)

การออกเสียงแก้ไข

  • พินอิน: huì
  • คำอ่านภาษาไทย:สือ ฮุ่ย

คำนามแก้ไข

詞彙 (แบบตัวเต็ม, แบบตัวย่อ 词汇)

  1. คำศัพท์