ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 芬蘭語
(ศัพท์นี้ 芬兰语 คือรูป ตัวย่อ ของ 芬蘭語)
หมายเหตุ: