ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 美術
(ศัพท์นี้ 美术 คือรูป ตัวย่อ ของ 美術)
หมายเหตุ: