ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 統計學
(ศัพท์นี้ 统计学 คือรูป ตัวย่อ ของ 統計學)
หมายเหตุ: