ภาษาจีนกลางแก้ไข

米饭
ตัวเต็ม (米飯)
ตัวย่อ #(米飯)

การออกเสียงแก้ไข

  • พินอิน: fàn
  • คำอ่านภาษาไทย: หมี่ ฝั้น

คำนามแก้ไข

米飯

  1. ข้าวสวย