ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 筆記
(ศัพท์นี้ 笔记 คือรูป ตัวย่อ ของ 筆記)
หมายเหตุ: