ภาษาจีนแก้ไข

ตรง หน้า
ตัวย่อและตัวเต็ม
(直面)

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

直面

  1. เผชิญหน้า