ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 永遠
(ศัพท์นี้ 永远 คือรูป ตัวย่อ ของ 永遠)
หมายเหตุ: