ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 樓梯
(ศัพท์นี้ 楼梯 คือรูป ตัวย่อ ของ 樓梯)
หมายเหตุ: