ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 來自
(ศัพท์นี้ 来自 คือรูป ตัวย่อ ของ 來自)
หมายเหตุ: