ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 最後
(ศัพท์นี้ 最后 คือรูป ตัวย่อ ของ 最後)
หมายเหตุ: