ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 日來
(ศัพท์นี้ 日来 คือรูป ตัวย่อ ของ 日來)
หมายเหตุ: