ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 描寫
(ศัพท์นี้ 描写 คือรูป ตัวย่อ ของ 描寫)
หมายเหตุ:


ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

คันจิในศัพท์นี้
びょう
ระดับ: S
しゃ
ระดับ: 3
อนโยะมิ

คำนามแก้ไข

描写 (เบียวชะ) (ชินจิไตกันจิ, คีวจิไตกันจิ 描寫, ฮิระงะนะ びょうしゃ, โรมะจิ byōsha)

  1. การพรรณนา; ภาพวาด

คำกริยาแก้ไข

描写 (เบียวชะ) (ชินจิไตกันจิ, คีวจิไตกันจิ 描寫, ฮิระงะนะ びょうしゃ, โรมะจิ byōsha)

  1. พรรณนา, อธิบาย; เขียนภาพ - (แสดงในรูปแบบตัวอักษร ภาพวาด กลอน เป็นต้น ในเชิงอุปมา)

การผันแก้ไข