ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 開始
(ศัพท์นี้ 开始 คือรูป ตัวย่อ ของ 開始)
หมายเหตุ: