ภาษาจีน แก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 希臘
(ศัพท์นี้ 希腊 คือรูป ตัวย่อ ของ 希臘)
หมายเหตุ: