ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 工藝品
(ศัพท์นี้ 工艺品 คือรูป ตัวย่อ ของ 工藝品)
หมายเหตุ: