ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 工會
(ศัพท์นี้ 工会 คือรูป ตัวย่อ ของ 工會)
หมายเหตุ: