ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 學習
(ศัพท์นี้ 学习 คือรูป ตัวย่อ ของ 學習)
หมายเหตุ: