ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 基礎
(ศัพท์นี้ 基础 คือรูป ตัวย่อ ของ 基礎)
หมายเหตุ: