ภาษาจีนแก้ไข

house; establishment
ตัวเต็ม (圖書館) 圖書
ตัวย่อ (图书馆) 图书

การออกเสียงแก้ไข


หมายเหตุ:
 • dou5 ze1 guêng2 - Chaozhou;
 • dou5 zu1 guang2 - Chaoyang .
 • อู๋
 • คำนามแก้ไข

  圖書館

  1. ห้องสมุด

  คำประสมแก้ไข

  ภาษาญี่ปุ่นแก้ไข

  คันจิในศัพท์นี้

  เฮียวไงจิ
  しょ
  ระดับ: 2
  かん
  ระดับ: 3
  อนโยะมิ

  คำนามแก้ไข

  圖書館 (โทะโชะกัง) (คีวจิไตกันจิ, ชินจิไตกันจิ 図書館, ฮิระงะนะ としょかん, โรมะจิ toshokan)

  1. ห้องสมุด

  คำเกี่ยวข้องแก้ไข

  ภาษาเกาหลีแก้ไข

  ข้อผิดพลาดสคริปต์: ไม่มีมอดูล "ko-utilities"

  คำนามแก้ไข

  圖書館 (doseogwan) (ฮันกึล 도서관)

  1. รูปฮันจาของ 도서관, “ห้องสมุด