ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 名詞
(ศัพท์นี้ 名词 คือรูป ตัวย่อ ของ 名詞)
หมายเหตุ: