ภาษาจีนแก้ไข

สำหรับการออกเสียงและความหมายของ ▶ ให้ดูที่ 動物
(ศัพท์นี้ 动物 คือรูป ตัวย่อ ของ 動物)
หมายเหตุ: